Неділя, 11.04.2021, 02:45
Комунальний вищий навчальний заклад 
"Уманський  гуманітарно-педагогічний коледж  ім. Т. Г. Шевченка"
Місія Коледжу – сприяти формуванню освiченої, гармонiйно розвиненої особистостi, здатної до постiйного оновлення наукових знань, професійної мобiльностi та швидкої адаптацiї до змiн i розвитку в соцiально-культурнiй сферi, освітніх технологiях, системах управлiння та органiзацi працi в умовах ринкової економiки.
Приветствую Вас Гість | RSS
Ми у Facebook
Меню сайту
...
Корисні посилання
-->

 

Новохацька Т.С.

Вебінар:

  • «Булінг в закладі освіти: як виявити та що робити» (05.04.2021р.)

Полянчук М.Д.

Вебінари:

  • «Ключові уміння 21-го століття» (07.03.2021р.)
  • «Інновації в мистецькій освітній галузі: теорія в практиці» (18.03.2021р.)
  • «Навчання мистецтву у школі: міфи та реальність» (18.03.2021р.)
  • «Як навчити учнів розуміти мову музичного мистецтва?» (22.03.2021р.)

 


1. Кляус Н. З. V Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю «Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти», що відбувся в УДПУ імені Павла Тичини 15 травня 2019 р.  Тема оповіді: «Внесок українських композиторів у теорію і практику музично-естетичного виховання школярів».

2. Кляус Н. З. V Міжнародна науково-практична конференція: «Молодь, освіта, наука та мистецтво», що відбулася в місті Умань в УДПУ імені Павла Тичини 21 листопада 2019 р. Тема доповіді: «Розвиток творчих здібностей студентів у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін»

3. Осадча Л. К. Формування інтонаційного та образного мислення – найвища категорія виконавства /Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю «Актуальні проблеми інструментального виконавства у системі сучасної мистецької освіти». 20 грудня 2019 р., м.Умань, Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж

ім. Т.Г. Шевченка»

4.  Осадча Л. К. Формування професійних компетенцій майбутнього вчителя музики на заняттях з основного музичного інструменту (фортепіано) /VI Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи».17-18 жовтня 2019р., м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

5.  Осадча Л. К. Значення клавірної творчості Й. С. Баха у вихованні майбутнього викладача мистецьких дисциплін / V Міжнародна науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука та мистецтво». 21-22 листопада 2019 р., м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

6.  Осадча Л. К. Сучасна молода еліта світового фортепіанного виконавства / Всеукраїнська науково-практична конференція с міжнародною участю «Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти». 25 вересня 2018 р., м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

7.  Осадча Л. К. Лауреати міжнародних конкурсів з фортепіанного виконавства. Нові імена / Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю «Актуальні проблеми інструментального виконавства у системі сучасної мистецької освіти». 21 грудня 2018р. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

8.  Осадча Л. К. Еволюція суспільної свідомості і її відображення у стилях мистецтва / IV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретикометодологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». 12-13 жовтня 2017 р., м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

9.  Осадча Л.К. Сутність вокального інтонування на фортепіано / III Міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми інструментального виконавства у системі сучасної мистецької освіти». 26 грудня 2017 р., м. Умань, Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка»

10.  Осадча Л. К. Романтизм ранніх творів Шевченка як невід`ємний чинник у вихованні майбутніх учителів мистецьких дисциплін /Всеукраїнська науково-практична конференція «Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін». 28 березня 2014 р, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

11.  Осадча Л. К. Роль і місце музичного сприйняття у системі виховання спеціалістів мистецького факультету педагогічного коледжу / Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». 24 жовтня 2014 р, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

12.  Осадча Л. К. Формування позитивної мотивації до навчання на основі особливостей темпераменту студентів на індивідуальних заняттях з основного музичного інструменту/ Міжвузівський науково-методичний семінар «Концептуальні засади сучасної мистецької освіти: проблеми та перспективи». 12 грудня 2014 р., м. Умань, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж

ім. Т. Г. Шевченка.

13.  Осадча Л. К. Шляхи реалізації інтерактивних методів індивідуалізації навчання у роботі з обдарованими студентами на заняттях з основного музичного інструменту / Міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми інструментального виконавства у системі сучасної мистецької освіти». 24 грудня 2015р., м. Умань, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка.

14. Слонь С. Л. V Міжнародна науково-практична конференція «Теоретикометодологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи», 18 - 19 жовтня 2018 р. Тема виступу: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках з історії музики у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва».

15. Слонь С. Л. Регіональний науково-методичний семінар «Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти», 25 вересня 2019 р..

16. Слонь С. Л.  V Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи», 10 - 11 жовтня 2019 р. Тема виступу: «Інтерактивні методи навчання як засіб формування креативності майбутнього фахівця».

17. Слонь С. Л. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретикометодологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи», 17 - 18 жовтня 2019 р. Тема виступу: «Творчість Й.С. Баха у філософському дискурсі».

18. Слонь С. Л. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи розвитку», 7 - 8 листопада 2019 р. Тема виступу: «Звʼязок музики з іншими навчальними предметами в НУШ».

19. Слонь С. Л. V Міжнародна науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука та мистецтво», 21 - 22 листопада 2019 р. Тема виступу: «Роль музично-педагогічної спадщини М. В. Лисенка в сучасній музичній педагогіці».

20. Слонь С. Л. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток соціальної роботи та спеціальної освіти: реалії, досвід, перспективи», 11 - 12 грудня 2019 р. Тема виступу: «Інтерактивні методи навчання як засіб формування мотивації навчання соціальних педагогів».

21.  Кулічова С. М. Використання музикотерапії на заняттях з постановки голосу // Міжвузівський науково-методичний семінар« Музикотерапія як метод психоемоційного впливу на особистість». 09 квітня 2014р., м.Умань, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г Шевченка.

22.  Кулічова С.М.Педагогічна підтримка дитячої обдарованості // Міжвузівська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі». 12 листопада 2014 р., м.Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

23.  Кулічова С. М. Музична інформація – джерело педагогічної діяльності майбутнього вчителя музики// II Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти».22 жовтня 2015 р., м.Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

24. Кулічова С. М. Проблема формування педагогічних переконань майбутніх учителів мистецьких дисциплін // Всеукраїнський науково-методичний семінар «Молодь, освіта, наука і мистецтво». 27 листопада 2015р., м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

25. Кулічова С. М. Сучасні освітні технології та методи їх використання в навчальному процесі. Використання інноваційних технологій в сучасних умовах розвитку освіти // Пленарне засідання педагогічних читань «Сучасний освітній процес: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи». 23 грудня 2015 р., м.Умань,Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка.

26.  Кулічова С. М. Формування вокальної культури студента педагогічного коледжу засобами українського фольклору // V Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». 18-19 жовтня 2019р., м. Умань., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

27.  Кулічова С. М. Особливості вивчення народно-пісенної музичної творчості при підготовці майбутніх учителів музики //III Міжвузівський науково-методичний семінар «Методологічні засади професійної підготовки фахівців мистецької освіти у вищих навчальних закладах». 11 квітня 2018 р., м. Умань, Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка»

28.  Кулічова С. М. Формування вокальної культури студента педагогічного коледжу на прикладі творів композиторів-класиків//Всеукраїнська науково-практична конференція с міжнародною участю «Сучасне мистецтво:науково-методичний та практичний аспекти». 26 вересня 2019 р., м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

29.  Кулічова С. М. Розвиток вокально-інтонаційної культури студентів //VI Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи».17-18жовтня 2019р., м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

30.  Кулічова С. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокальної діяльності // V Міжнародна науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука та мистецтво». 21-22 листопада 2019 р., м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

31.  Кулічова С. М. Упровадження інноваційних форм і методів навчання як чинник розвитку вищої освіти // Педагогічні читання в КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка», 03.01 2020 р.

32. Новохацька Т. С. Виховання музично-естетичного смаку майбутніх вчителів музичного мистецтва на основі традиційної японської музики. Міждисциплінарна науково-практична конференція «Маркетинг і контролінг: сучасні виклики підприємництва» (м. Київ, м. Івано-Франківськ, 30 листопада 2017 р.)

33.  Полянчук М. Д. 21 – 22 листопада 2019 року була учасником V Міжнародної науково – практичної конференції «Молодь, освіта, наука та мистецтво» з нагоди 30 – річчя започаткування мистецьких спеціальностей в УДПУ імені Павла Тичини (сертифікат додається).

34. Полянчук М. Д. 7 та 8 грудня 2019 року в Уманському обласному музичному училищі імені П. Демуцького прослухала курс лекцій – концертів та відвідала курс майстер – класів «Парадокси музичного мистецтва». Проводив їх голова Місії Давіда Ойстраха та Святослава Ріхтера в Одесі, Член Національного Союзу Журналістів України, лауреат муніципальних премій, професор Одеської національної академії ім. А. В. Нежданової піаніст Дикий Юрій Борисович (довідка додається).

35. Полянчук М. Д.  20 грудня 2019 року взяла участь у Всеукраїнському науково – практичному семінарі з міжнародною участю «Актуальні проблеми інструментального виконавства у системі сучасної мистецької освіти», що проходив у КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж» (сертифікат додається).

36. Полянчук М. Д.  У грудні 2019 року підготувала доповідь на педагогічні читання в КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж» на тему: “ Інноваційні підходи до розвитку креативної особистості на заняттях музичного мистецтва”.

Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Погода
Погода в Умані » Україна
Новини про все
Пошук роботи
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Комунальний вищий навчальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка" © 2021