Понеділок, 12.04.2021, 00:49
Комунальний вищий навчальний заклад 
"Уманський  гуманітарно-педагогічний коледж  ім. Т. Г. Шевченка"
Місія Коледжу – сприяти формуванню освiченої, гармонiйно розвиненої особистостi, здатної до постiйного оновлення наукових знань, професійної мобiльностi та швидкої адаптацiї до змiн i розвитку в соцiально-культурнiй сферi, освітніх технологiях, системах управлiння та органiзацi працi в умовах ринкової економiки.
Приветствую Вас Гість | RSS
Ми у Facebook
Меню сайту
...
Корисні посилання
-->

Науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи

 

ДЕНИСЮК Тетяна Костянтинівна

Кандидат філологічних наук.

Спеціальність 10.02.01 – українська мова.

Тема дисертації:

«Способи оцінної дієслівної дії сучасної української мови».

Захист дисертації відбувся при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

 Диплом кандидата наук ДК № 063321 від 23 лютого 2011 року.

 

ЛЮБЧЕНКО Інна Іванівна

Кандидат педагогічних наук.

Спеціальність 13.00.08 - дошкільна педагогіка.

Тема дисертації:

«Педагогічні умови розвитку логічного мислення у старших дошкільників».

Захист дисертації відбувся при державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського». 

Диплом кандидата наук ДК № 025412 від 22 грудня 2014 року.

 

ЗАЙЧЕНКО  Іван Васильович

Доктор педагогічних наук.

Професор.

Спеціальність: 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема дисертації:

«Проблеми української національної школи в пресі другої половини ХІХ-початку ХХ ст.».

Захист відбувся при Інституті педагогіки АПН України.

Диплом доктора наук ДН № 003229 від 14 лютого 1997 року.

Професор кафедри педагогіки, психології і методики викладання.

Кандидат педагогічних наук.

Доцент.

Спеціальність: 13.00.01 Теорія і історія педагогіки.

Тема дисертації:

 «Развитие педагогической мысли в прогрессивной журналистике Украины второй половины ХІХ века».

Доцент кафедри педагогіки, психології та методики викладання математики.

 

КОВАЛЬЧУК Наталія Петрівна

Кандидат педагогічних наук.

Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Тема дисертації:

«Соціалізація студентської молоді в умовах педагогічного коледжу».

Захист дисертації відбувся при Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Диплом кандидата наук ДК № 012890 від 28 березня 2013 року.

 

КОВАЛЬ Інна Віталіївна

Кандидат педагогічних наук.

Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Тема дисертації:

«Правове виховання студентів педагогічного коледжу в процесі професійної освіти».

Захист дисертації відбувся при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Диплом кандидата наук ДК № 036866 від 01 липня 2016 року.

 

ЛЕБІДЬ Ірина Владиславівна

Кандидат педагогічних наук.

Доцент.

Спеціальність 13.00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема дисертації:

«Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект)».

Захист дисертації відбувся при Центральному інституті післядипломної освіти АПН України.

Диплом кандидата наук ДК № 0128009 від 12 березня 2003 року.

 

МАЛИШЕВА Леся Сергіївна

Кандидат педагогічних наук.

Спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації:

«Формування здоров’я збережувальної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в середовищі педагогічного коледжу».

Захист дисертації відбувся при державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського». 

Диплом кандидата наук ДК № 049327 від 23 жовтня 2018 року.

 

ГАЛУЗІНСЬКА (ПАЩЕНКО) Майя Іванівна

Кандидат педагогічних наук.

Доцент.

Спеціальність 13.00.01 – теорія і історія педагогіки.

Тема дисертації:

«Професійно-педагогічна підготовка вчителя до становлення особистості школярів в сільськогосподарській праці».

Захист дисертації відбувся при Брянському педагогічному інституті.

Диплом кандидата наук КН № 007425 від 26 вересня 2012 року.

 

ФЕЩЕНКО Галина Володимирівна

Кандидат педагогічних наук.

Спеціальність 23.00.01 - теорія і історія педагогіки.

Тема дисертації:

«Підготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в школі (20-30 роки ХХ ст.)».

Захист дисертації відбувся при Інституті вищої освіти НАПН України. 

Диплом кандидата наук ДК №007425 від 26 вересня 2012 року.

 

ХИЖКО Олександр Вікторович

Кандидат педагогічних наук.

Спеціальність 13.00.02 теорія та методика музичного навчання.

Тема дисертації:

«Формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ».

Захист дисертації відбувся при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України.

Диплом кандидата наук ДК №057571 від 10 лютого 2010 року.

 

ХОМЕНКО (ВОЙТОВА) Людмила Володимирівна

Кандидат педагогічних наук.

Доцент.

Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема дисертації:

«Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20-30-ті роки XX століття)».

Захист відбувся при Інституті вищої освіти АПН України.

Диплом кандидата наук ДК № 061282 від 06 жовтня 2010 року.

 

ЦИМБАЛЮК Валентина Василівна

Кандидат хімічних наук.

Доцент.

Спеціальність: 02.00.04 – фізична хімія.

Тема дисертації:

«Адсорбційні та каталітичні властивості матеріалів на основі

 базальтового туфу».

Захист відбувся при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

 Диплом кандидата наук ДК № 005345 від 29 березня 2012 року.

 

ПАХОЛЬЧУК Іван Степанович

Кандидат історичних наук.

Доцент.

Спеціальність: 07.00.10 – історія.

Тема дисертації: 

«Керівництво  комуністичною роботою суспільствознавців Таджикістану

 (1966 – 1975 р.р.)».

 Захист відбувся при Таджицькому державному університеті.

Диплом кандидата наук ИТ № 010585 від 23 липня 1986 року

 

ЗАЄЦЬ  (ТАРАНЦОВА) Тетяна Олександрівна

Кандидат історичних наук.

Спеціальність: 07.00.07 – історія науки й техніки.

Тема дисертації: 

«Київське агрономічне товариство (1909-1918 роки) в  контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні».

Захист відбувся при Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН України.

Диплом кандидата наук ДК № 052094 від 23 квітня 2019 року.

 

НАУМЕНКО Світлана Іванівна

Кандидат психологічних наук.

Спеціальність:  19.00.07 – дитяча педагогічна та вікова психологія .

Тема дисертації:

«Формування музикальності у молодших школярів».

Захист відбувся при Інституті психології  імені Г.Ф. Костюка у 1981 році.

Професор кафедри художньої культури Київської державної консерваторії

 ім. П.І. Чайковського.

 

ШТАНГЕЙ Світлана Василівна

Кандидат педагогічних наук.

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації: 

«Професійна підготовка майбутніх агрономів на засадах компетентнісного підходу».

Захист відбувся при Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Диплом кандидата наук ДК № 010290 від 01 березня 2013  року.

 

 

СИНЄГУБ Ярослава Володимирівна

Кандидат філологічних наук.

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова.

Тема дисертації:

«Формування української соціологічної термінології».

Захист дисертації відбувся при Київському національному  університеті імені Тараса Шевченка.

 Диплом кандидата наук ДК № 050851 від 05 березня 2019 року.

 

СЬОМІНА Ольга Ігорівна

Кандидат філологічних наук.

Спеціальність: 10.02.01 – українська мова.

Тема дисертації:

«Синтаксичні особливості східноподільських говірок».

Захист відбувся при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Диплом кандидата наук ДК № 057588 від 24 вересня 2020 року.

 

ПІКОВЕЦЬ Наталія Вікторівна

Кандидат психологічних наук.

Спеціальність: 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Тема дисертації:

«Психічне здоров’я як соціально-психологічний чинник професійної діяльності викладачів вищого навчального закладу».

Захист відбувся при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Диплом кандидата наук ДК №058311 від 26листопада 2020 року

 

КУЧАЙ Алла Іванівна

Кандидат педагогічних наук.

Спеціальність: 13.00.04 - – теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації:

«Формування готовності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів до застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності».

Захист відбувся при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Диплом кандидата наук ДК № 058527 від 26 листопада 2020 року

 

Науково-педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом

 

ЧЕПКА Ольга Володимирівна

Кандидат педагогічних наук.

Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації:

«Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах освітнього комплексу».

Захист дисертації відбувся при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Диплом кандидата наук ДК № 063242 від 26 січня 2011 року.

 

ЧЕПКА Олена Володимирівна

Кандидат педагогічних наук.

Доцент.

Спеціальність 13.00.08  дошкільна педагогіка.

Тема дисертації:

«Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу «Школа-дошкільний заклад».

Захист відбувся при Інституті проблем виховання АПН України.

Диплом кандидата наук ДК № 035134 від 04 липня 2006 року.

 

БІЛОШКУРСЬКИЙ Микола Васильович

Кандидат економічних наук.

Спеціальність – 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Доцент.

Тема дисертації:

«Оцінка ефективності господарської діяльності в системі антикризового управління підприємствами».

Захист відбувся при ПВНЗ «Європейський університет».

Диплом кандидата наук ДК № 057952 від 14 квітня 2010 року.

 

П’ЯСЕЦЬКА Наталія Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук.

Доцент.

Спеціальність – 13.00.04 теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації:

«Формування валеологічної культури майбутніх вчителів у вищому закладі освіти I-II рівня акредитації».

Захист відбувся при Національному університеті імені Тараса Шевченка.

Диплом кандидата наук ДК № 028515 від 13 квітня 2005 року.

 

 

Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Погода
Погода в Умані » Україна
Новини про все
Пошук роботи
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Комунальний вищий навчальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка" © 2021